Kategorie: Kárová Dáma, Magický balíček

10.kapitola

Jedna rada zdá se nestačí. Kaithlin byla donucená mít nějaké přání a když už tu je, chce své přání prožít. Ale co když právě tohle rozhodnutí může být osudné...?

Druhá rada


Zdálo se, že se celý svět spikl, aby ji zabránil dojít k vytouženému cíli - Ernestovi. Opět ji nějaký muž vyzval k tanci, ale tentokrát byla rozhodnuta odmítnout. Bohužel pro ni, ten muž nečekal na žádnou odpověď, uchopil ji pevně do náruče a během několika kroků byla opět na tanečním parketu. Snažila se tomu chlapovi vytrhnout, ale měl velikou sílu. Doufala tedy, že si někdo všimne, jak se snaží vysvobodit od toho muže, ale až teď ji došlo, že ona nikoho nezajímá.

Ten zájem, který měl každý po jejím příchodu, byl jenom strojený. Každý tu byl jen z jediného důvodu. Požadovalo se to od nich. Nikdo by si nedovolil odmítnout pozvání od samotného Prime ministra. Co se však dělo v místnosti, to nikoho nezajímalo. Rozhovory, které vedli se svými společníky, se týkali běžných věcí, nad kterými nebylo třeba přemýšlet. Kathlin došlo, že se nemá cenu bránit. Nemá sílu, aby toho muže překonala a z chování okolí bylo evidentní, že je všem ukradená. Vzdala svoji snahu a nechala se vézt v tanci. Valčík vystřídala polka a Kathlin byla ráda za hodiny tanců, které byla nucena brát jako malá holka, než ji matka uvedla do společnosti.

„Dostala jsi radu od Janka. Teď ti jednu dám i já," pronesl tanečník nezvykle mrazivým hlasem. Kathlin opět zachvátila panika. Další postava z karet. Připadala si jako by ji honili. Na každém kroku narážela na někoho z balíčku.

„Nech si svou radu pro sebe," odsekla mu tiše Kathlin. Ačkoliv si jich nikdo nevšímal, raději šeptala, aby nevzbudila pozornost. Přestože o jeho radu nestála, nepřála si, aby je někdo vyslechl.

„To bych udělal velmi rád. Jindy bych si tvé utrpení vychutnal, ale teď ti musím pomoct."

„Co tím sakra myslíš?" zasyčela na něj v průběhu složité otočky.

„Kvůli tobě má Dáma zahyne. Za to bych ti přál smrt. Jenže nejde teď jen o pomstu. Takže mě poslouchej," pronesl tanečník až nezvykle klidně, ale aby zdůraznil svá slova, zesílil stisk kolem Kathlinina boku. „Dnes v noci nesmíš zasahovat do minulosti."

„To už vím," odsekla mu Kathlin, ale znělo to spíš jako zakňourání. Snažila se nedát najevo bolest pulzující v jejím boku, ale to se jí nepodařilo.

„To byla Jankova rada. Moje přichází až teď. Dnešní noc nemá být Temže zbarvena krví."

„Cože? Co je to za radu?" nechápala Kathlin.

„Nech plynout události, jak mají. Pokud je změníš, kdo ví, co se dnešního večera stane," zdůraznil znovu tanečník a zadíval se Kathlin hluboko do očí. Hledal v nich Victorii. A našel ji. Hluboko na kraji podvědomí se krčila malá postavička hubené dívky. Třásla se strachem a snažila se odvrátit zrak od těch prokletých očí s károvým symbolem. Ale ty oči ji hypnotizovaly. Nedokázala si pomoci a zadívala se do nich.

Kárový se v duchu pousmál a opatrně sdělil další radu Victorii. Sám nesměl nic podniknout, ale ta dívka uvězněná pod vědomím Kathlin by mohla být velmi dobrým spojencem, kdyby ji dokázal přesvědčit, aby jednala tak, jak on potřeboval. Stačilo jediné, vystrašit ji. Ukázat jeden z možných konců, které ji mohou potkat. Že si vybral ten nejhorší bylo už jen pomyslnou třešničkou na dortu.

Cítil, jak se Victorie stáhla ještě hlouběji. Před chvilkou měla divný pocit. Teď již chápala proč. Musela za každou cenu přesvědčit Kathlin, aby se Ernestovi vyhnula. Doufala, že se jí to podaří. A pokud ne, byla odhodlaná znovu použít sílu a ubližovat ji, dokud ji nedonutí odejít a vrátit se domů.

„Už jste mě donutili pronést přání, tak si ho hodlám užít. A nikdo mi v tom nedokáže zabránit," Kathlin vyrušila spojení mezi Žolíkem a Victorií, aniž by tušila, že nějaké bylo.

„Abys později nelitovala svých slov. Mohlo by se stát, že bys měla věčnost pro litování se."

„Dost!" ozval se hlas za Kathlin. Ta, kdyby nebyla v pevném držení Kárového, by nejspíše leknutím ztratila rovnováhu. Naštěstí ji Kárový udržel. Jakmile našla ztracenou stabilitu, pustil ji a posměšně kývl na Janka.

„Odejdi. Řekl jsi více, než jsi mohl."

„Víc, než si myslíš," pousmál se Žolík a zmizel. Kathlin nechápala, jak je možné, že si toho nikdo nevšiml.

„Lidé vidí jen to, co chtějí. Sama jsi to zažila. Každý viděl tvoji snahu se dostat ze sevření Žolíka a stejně ti nikdo nepomohl. Proč si myslíš, že s námi to bude jiné? Navíc máme možnost jim ukázat obraz, který chceme. Pro ně se prostě jen uklonil a odešel."

„Začínám se vás bát," odpověděla mu Kathlin a ucouvla o krok dozadu.

„Na strach je už pozdě. Být tebou, poslechnu rady, které jsi dostala."

„Pleteš se. Kdybys byl mnou, udělal bys totéž, co dělám a udělám já."

„Vy lidé jste zvláštní. Emoce vás zaslepují. Nejprve bezhlavě pronesete první co vás napadne, aniž byste vážili důsledky a věříte, že vše bude stále stejné. Myslíte, že se vrátíte zpět do života, který jste žili a budete mít jen vzpomínku na dobrodružství, jež vás potkalo. Přestáváte racionálně myslet. Místo, abyste si vážili rad, které dostáváte zadarmo, opovrhujete jimi a ještě nás napadáte, když se něco pokazí. Až bude pozdě, vzpomeneš si na rady, které jsi dostala a budeš si přát, abys poslouchala, když jsi měla možnost."

„Proč mi radíte?" zeptala se po chvíli ticha Kathlin.

„Každý má právo na radu. Je jen na něm, jak s ní naloží," odpověděl ji s úsměvem Janek, uklonil se a odešel ven ze sálu. Již zde neměl co dělat. Svůj úkol splnil. Předal svoji radu, počkal, až Kárový Žolík předal svoji a teď už bylo jen na Kathlin, aby se rozhodla, jak dál.

Dívka stála uprostřed tanečního parketu a sledovala záda odcházejícího Janka. Jeho slova ji zasáhla a chvíli nad nimi uvažovala. Podívala se na Ernesta a opět pocítila strach, který cítila Victorie. Na chvíli přemýšlela, čím ji mohl její prapradědeček tak vyděsit. Pro tentokrát se rozhodla nepokoušet štěstí a na chvíli se vrátila k Renatě, aby ji dělala společnost. Na setkání s Ernestem bylo ještě dost času. A Kathlin se toho setkání nehodlala vzdát.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

© 2008 - 2009 Magic power of face-card   •  Design made by Cathia  •  Images from Aethereality  •   SunLight CMS